No posts to show
About

ګروپ ته مو ملګری هم رادعوت کړی او فعالیت مو هم پکی تل جاری ساتی ترڅو ولس مو د اسلامی امارت له کارنامو خبریږی!!

Viewst animation
1665234133041529753
پدې ځای کې ستاسې خبرتیاوې او اعلانات منل کیږی
دخپلو سوداګریزو چارو د لاپرمختګ لپاره له ملګري سره اعلانات وکړئ
Your Ads here
833 X 80
اعلان شما در اینجا
info@malgari.com