افغان ځوان وتوانېده چې بې پیلوټه الوتکه جوړه اؤ الوتنې ته چمتو کړه.
۷۰۰ کيلو متره مزل اؤ ۷۰ کيلو وزن پورته کوي