پکتیکا و پکتیا:
به تاریخ ٢٨ شعبان از سوی هلال احمر افغانی، صندوق های کمک های اولیه برای ۴۰ تن رضاکاران در ولسوالی برمل - ولایت پکتیکا و ۴۰ تن رضاکار در ولسوالی های زرمت و احمد ابا - ولایت پکتیا، توزیع شد. در هنگام توزیع صندوقهای مذکور، به رضاکاران دستور داده شد تا در صورت بروز هرگونه حوادث طبیعی و غیرطبیعی، در منطقه خود کمک های اولیه را به متضررين ارائه نمايند.

imageimage