داکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه در جریان سفرش به قطر با مسوولان هلال احمر این کشور دیدار کرده است.
وزارت صحت عامه می‌گوید، در این دیدار پیرامون موضوعات مختلف صحی، ارتقای ظرفیت داکتران افغان و ایجاد سهولت‌های صحی در نقاط دوردست گفت‌وگو شده است.
سکرترجنرال هلال احمر قطر بر تداوم همکاری در زمینه صحی تاکید کرده و گفته است، در آینده نزدیک۱۷ میلیون دالر به‌هدف تمویل دو شفاخانه در افغانستان کمک می‌کند.
#تلویزیون‌ملی

image