وزارت دفاع ملی از ترمیم ۳۰۰ واسطه نقلیه نظامی در قول اردوی ۲۰۳ البدر خبر می‌دهد.
این وزارت می‌گوید، این وسایط که شامل چندین عراده هاموی، تانک ضربتی، تیلر، پورکیف و آمبولانس هاموی می‌شود؛ از سوی تیم تخنیکی لوای ابودجانه این قول اردو ترمیم و آماده استفاده شده‌اند.
#تلویزیون‌ملی

image