د کوچني اختر مبارکي تولو وطنوالو او دوستانو ته د زړه له کومي وړاندي کوم ، خوشحاله اختر ولری اختر مو بختور شه

image