‏جهان در آستانه‌ی وداع با سرمایه‌داری‌ست. اسلام می‌آید!!!

image