السلام عليکم ورحمة اللّٰه وبرکاته
په دې هيله چې جوړ او روغ به یاست، د ملګري اکاونټ مې دا څلورم ځل دی چې فعال يې کړم بيا يې سيسټم راڅخه خراب سي، هيله ده چې راڅخه په تکليف نه سئ