درود پر ستر لارښود حــضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې وي

ﷺ.