🔴سخته لوکسه او پیشرفته اردو مو له لاسه ورکړه وی وی نو
ټامیان وایی زموږ بیرغ دغه کی کوم یو زموژ بیرغ دی او کوم یو زموژ افغان دی ...او دا دی اشغالګرو په وخت کی باګرام وه دی ناتو خیلو ستره اډه د کافرو ستر مرکز د غلامانو ستره مردګاوخانه🇺🇸🇮🇱🇫🇷

image