#انتظارکوئ
لکه څنګه چې د #افغانستان_اسلامي_امارت په نظامي ډګرکې امريکا او ناټوګۍ ته ماته ورکړه اوسرنګون شول ،
همداراز به په سياسي او ډيپلوماتيک ډګرکې امريکا او د هغوي نيابتي لښکرې ماتيږي او له ننګونو سره به مخ کيږي بالاخره د ا.ا.ا به په رسميت پيژندل کيږي .
همداراز به اسلامي امارت د اقتصاد په ميدان کې داسې وځليږي لکه څنګه چې ستوري په اسمان کې ځليږي ا او پوره به پياوړي ، ځواکمن او بډايه شي ان شالله .