لکه څنګه چې دا ماشوم ډاډه دی چې مور به یې هیڅکله غورځېدو ته پرېنږدي؛ همداسې باور باید په الله تعالی ولرو چې له اویا (۸۰) میندو هم زیاته مهربان/مینه لري!!

image

ژوند او مرګ دواړه یو ځل دي نو له مرګه مه ډاریږه ژوند ښه په نره وکړه

تاسو کولی شی چی ملګری خواله رسنی کی خپل اکونټ داسی په اسانی سره ویریفای کړی

#د_میـني...
اړیکه سپيڅلي اړیکه ده،
په هر بي حیا انسان یی مه چـټلوی😒

🥀💔😟
‌‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‎‎‌‌‎‌‌‎‎‎‎‌
‌‌‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‎‎‌‌‎‌‌‎‎‎‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌

پیسی او مقام هر وخت له چا سره نه وی پام کوئ🧐 چه عزت اصلیت او وفاداری هیره نکړئ 🥰 ............

About

قدرمنو دوستانو تاسو کولای شه په دغه ګروپ کي په زړه پوري لیکني وکړﺉ