#اروين د پوستکی روغتون

تداوی خانگی زخهای دست
زخهای دست مشکلات ویروسی است که از سبب یک ویروس بنام HPV یا human papilloma virus بوجود می آید.
زخهای جلدی از یک شخص به شخص دیگر و از یک قسمت جلد به سایر قسمت های دست و بعضا سایر نواحی سرایت میکند. از همین سبب زخهای دست در شروع یک عدد بوده و با مرور زمان بیشتر میگردند.
اگر زخ دست دارید چه باید بکنید؟
1️⃣ از کندن، دستکاری و تخریش زخها خود داری کنید.
2️⃣ از کیسه نمودن، لیف زدن و یا شستن ناحیه مصاب با سنگ پا خود داری کنید.
3️⃣ خواب کافی داشته باشید، تغذیه متوازن داشته باشید، ورزش کنید و تشویش نکنید تا سیستم معافیتی تان قوی و زخها را از بین ببرد.
4️⃣ یک از تداوی های خانگی و موثر زخ های دست عبارت از استفاده از duct tape یا چسب برزنتی که در کابل بنام چسب چپتر یاد میشود، میباشد. این چسب مشابه رابر تیپ بود ولی مقاومت و چسبندگی ان بیشتر است. این چسب در دکانها قابل دسترس میباشد.
طریقه استفاده این چسب قسمی اس که یک قسمت از این چسب را به اندازه کمی بزرگتر از رخ بالای زخ تطبیق نموده و بعد از سه روز آنرا دور نمایید با آب و صابون ناحیه را بشویید و با سنگ پا به آهستگی سر زخ را تراش کنید. بعد از دوازده ساعت این عمل را تکرار کنید.
با دو تا سه بار و گاهی بیشتر از استفاده از چسب چپتر ۸۰ فیصد زخها کاملا بدون درد و خونریزی از بین میروند.

image

د سر د سپږې په اړه معلومات

About

صفحه معلوماتی شفاخانه جلدی اروین :
درین صفحه شما معلومات در باره مشکلات جلدی، مو و ناخن را مطالعه و از مشوره های سودمند مستفید خواهید شد.