طبي لارښود Cover Image
258 people like this
0745630202

د ماشومانو د غاړي عضلات ضعیف او سرونه يي درانه وي نو لدې امله د هغوۍ غاړي د دوۍ سرونه سم نشي تکيه کولای. که چيري يو ماشوم يودم وښورول (وړچول) شي د هغه نازک ماغزه د سر په کاسه يا کوپړۍ کې په شدت سره مخ او شا ته ځي چې کېدی شي د ماغزو د زخمي کېدلو يا ويني کېدلو باعث شي. څېړني ښيي د ماشومانو يودم ښورول يا ړچول عموماً د لويانو پواسطه د غوصي په حالت کې هغه وخت کيږي چې ماشوم ډير ژاړي او نه کراريږي. که دغه ماشومان د مغزو له شديدي ضربي وروسته ژوندي هم پاتې شي نو ځني يي ړنديږي او ځني نور يي د ذکاوت د کمېدلو او ميرګيانو په شمول په وړ وړ نورو ناروغيو اخته کيږي.
داکتر امان شمس

image

استاد وویل،دهرانسان لومړنۍزر ورځې د ائینده ژوندلپاره ډېرې مهمې دي(که سمه تغذیه یې وشي نو IQیې دنوروانسانانو په نسبت فرق کوي او ښه به وي)کچېرته دزرو ورځو یا هم دوه کالو وروسته ورته پام وشي نو بدن به یې غټ خو ذهن یې هسې نمو نکوي لکه لومړي دوه کاله نو،کوشش بایدوشي چې دالقاح دوخت نه ماشوم ښه تغذیه شي.
که ماشوم مو دوه کاله عمرسره 86cmقد ولري ماشوم مو ښه تغذیه شوی.

image

image
About

Medical knowledge
طبي لارښود